Notice: All Schools Closed

All schools are closed today due to inclement weather. All scheduled activities, athletics and meetings are canceled. Please continue to monitor our website for updates.

Todas las escuelas están cerradas hoy debido al mal tiempo. Todas las actividades programadas, atletismo y reuniones se cancelan. Continúe monitoreando nuestro sitio web para obtener actualizaciones.


Lahat ng mga paaralan ay sarado ngayon araw dahil sa masamang panahon. Lahat nang naka-iskeydul na aktibidad, larong pang atleta, at pag-pupulong ay kanselado. Kung gusto ninyo na malaman ang mga kaganapan ay bantayan lamang itong website na ito.