D?ch V? Xe Buýt H?n Ch?

Chúng tôi có thể cần thay đổi lịch xe buýt nếu thời tiết xấu hoặc trong một số hoàn cảnh khác. Nếu thời tiết xấu, chúng tôi sẽ thông báo các thay đổi muộn nhất là 6 giờ sáng.

Thông Tin Liên Lạc

Chúng tôi sẽ liên lạc với phụ huynh theo những cách sau đây:

  • Gọi điện thoại tự động (vui lòng đảm bảo trường học biết số điện thoại hiện tại của quý vị)
  • Trang web của trường học và sở học chính
  • Bản tin điện tử (được gửi qua email đến gia đình học sinh)
  • Tài khoản Facebook của sở học chính

Các Trạm Dừng của Dịch Vụ Xe Buýt Hạn Chế

Nếu gặp thời tiết xấu thì chúng tôi có thể điều chỉnh các tuyến đường xe buýt căn cứ vào điều kiện đường xá. Chúng tôi rất cảm kích sự hợp tác và thông cảm từ phía quý vị.             

Xin lưu ý:

  • Các học sinh được đón tại một trạm dừng của dịch vụ xe buýt hạn chế vào buổi sáng sẽ được trả tại cùng trạm dừng đó vào buổi chiều.
  • Học sinh cần có mặt tại trạm dừng của dịch vụ xe buýt hạn chế vào giờ mà cháu thường đón xe buýt tại trạm dừng thông thường. Tuy nhiên, khi trường học mở cửa trễ hai tiếng thì giờ đón của xe buýt cũng bị dời lại hai tiếng.
  • Vui lòng nói chuyện với con quý vị về cách giữ an toàn trong khi đi bộ tới và chờ xe buýt tại trạm dừng.

Nếu tên đường nơi quý vị sống được liệt kê dưới đây thì hãy sử dụng trạm dừng xe buýt thay thế được chỉ định cho quý vị. Nếu KHÔNG có tên đường của quý vị dưới đây thì con quý vị có thể đón xe buýt tại trạm dừng thông thường.

 

Westside – Central

Các Đường Không Có Dịch Vụ Xe Buýt

Các Trạm Dừng của Dịch Vụ Xe Buýt Hạn Chế

Caitlin St (và tất cả các đường giao nhau với Caitlin St)

Eldorado Blvd @ Caitlin St

Iskra Blvd (và tất cả các đường giao nhau với Iskra Blvd)

Eldorado Blvd @ Iskra Blvd

Eldorado Blvd (ở phía nam đường Rydan Ct)

Eldorado Blvd @ Rydan Ct

Discovery Ridge Ct

Dickey Rd @ Discovery Ridge Ct

Dickey Rd (ở phía nam đường and từ phía tây đường Silverdale Elementary School)

Silverdale Elementary School

Twelve Oaks Development, Eastwind Development

Anderson Hill Rd @ Sirocco Cir

Leeway Ave

Anderson Hill Rd @ Leeway Ave

Highland Ct

Frontier Pl @ CKMS North Driveway


Westside – North (including Ridgetop)

Các Đường Không Có Dịch Vụ Xe Buýt

Các Trạm Dừng của Dịch Vụ Xe Buýt Hạn Chế

Derryfield Dr, Ridgepark Pl, Marigold Dr.

Ridgetop Blvd @ Derryfield Dr, Marigold Dr

Ridgepoint Dr

Ridgetop Blvd @ Ridgepoint Dr (cả hai lối vào)

Pinnacle Ct, Crossridge Ave, Plateau Cir

Ridgetop Blvd @ Pinnacle Ct, Plateau Cir

Spinnaker Blvd (và tất cả các đường giao nhau với), Richardson Rd, Fredrickson Rd, Sid Uhnick Dr, Chena Rd

Bucklin Hill Rd @ Spinnaker Blvd (cả hai lối vào), Richardson Rd, Fredrickson Rd

Sid Uhnick Dr @ Chena Rd

Munson Rd, Silverdale Loop Rd, Lowell St

Silverdale Way @ 76 Station on Anderson Hill Rd

Forest Creek Dr

Silverdale Way @ Forest Creek Dr

Hosman Cir

Old Frontier Rd @ Hosman Cir

Gustafson Rd

Westgate Rd @ Gustafson Rd

Lester Rd (Community Center)

Olympic View Rd @ Illich Rd

Olympic View Rd (ở phía bắc đường Fire Station #52), Olympic View Loop Rd

Olympic View Fire Station #52

Melody Ln, Shadow Glen Blvd

Clear Creek Rd @ Melody Ln, Shadow Glen Blvd

Willamette Meridian Rd (north portion), Ioka Way, Ioka Dr

Willamette Meridian Rd @ Paddington Ct

Willamette Meridian Rd (south portion)

Willamette Meridian Rd @ Airpark Ct

Anderson Hill Rd (từ phía tây đường Willamette Meridian Rd to Anderson Landing)

Anderson Hill Rd @ Willamette Meridian Rd


Westside – South

Các Đường Không Có Dịch Vụ Xe Buýt

Các Trạm Dừng của Dịch Vụ Xe Buýt Hạn Chế

Country Ln, Ridgeway Ln

Chico Way @ Lakeview Dr

Rooney Rd

Provost Rd @ Rooney Rod (south entrance)

Old Sawmill Pl

Seabeck Hwy @ Old Sawmill Pl

Sesame St, Tieton Pl

Newberry Hill Rd @ Sesame St, Tieton Pl

Jackson Park Housing

Olding Rd/Wencker Way loop will be travelled


Seabeck

Các Đường Không Có Dịch Vụ Xe Buýt

Các Trạm Dừng của Dịch Vụ Xe Buýt Hạn Chế

Anderson Hill Rd (từ phía tây đường Willamette-Meridian Rd to Seabeck Hwy)

Seabeck Hwy @ Anderson Hill Rd

Pioneer Rd

Lone Rock bus shed (11165 Seabeck Hwy)

Stavis Bay Rd, Miami Beach Rd (past Seaview Dr), Maple Ln, Misery Point Rd, Seaview Dr

Miami Beach Rd @ Seaview Dr

Larson Ln, Northwoods Rd (Seabeck Heights Development)

Seabeck Holly Rd @ Larson Ln

Hite Center Rd

Seabeck Holly Rd @ Hite Center Rd

Christopher Rd

Seabeck Holly Rd @ Christopher Rd (cả hai lối vào)

Lewis Rd, Peter Hagen Rd, One Mile Rd

Seabeck Holly Rd @ Peter Hagen Rd

Church Rd

Seabeck Holly Rd @ Church Rd (cả hai lối vào)

Hintzville Rd

Seabeck Holly Rd @ Hintzville Rd (cả hai lối vào)

Nellita Rd

Seabeck Holly Rd @ Nellita Rd

Seabeck Holly Rd (từ phía tây đường Old Holly Hill Rd), Dewatto Rd

Seabeck Holly Rd @ Old Holly Hill Rd (khu vực trên đỉnh đồi)

Lake Symington (all roads past Coho Run)

Big Beef Crossing @ Coho Run

All Tahuyeh Lake Roads, Camp Sundown Rd, Gold Creek Rd

Lake Tahuyeh Fire Station #55

Tahuyeh Lake Rd @ Green Mountain Trail Gate (ở phía bắc đường Kingsway)

Wildcat Lake Rd

Holly Rd @ Lakeview Ave

Holly Rd @ Wildcat Lake Rd


Eastside

Các Đường Không Có Dịch Vụ Xe Buýt

Các Trạm Dừng của Dịch Vụ Xe Buýt Hạn Chế

Olson Rd

Bucklin Hill Rd @ Olson Rd

Silver St, Huckle Dr, Fairwood Way

Nels Nelson Rd @ Silver St, Huckle Dr, Fairwood Way

Firglade Dr

Stampede Blvd @ Firglade Dr

Nichols Ave, Tracy Ave

May St @ Nichols Ave, Tracy Ave

Hansbery St @ Nichols Ave, Tracy Ave

Vena St

Hansberry St @ Vena St

Sandra Ln, Bunker St

Riddell Rd @ Sandra Ln, Bunker St

Beaumont Ln, Pinecrest Dr

Pine Rd @ Beaumont Ln, Pinecrest Dr

Sylvan Way, Reagan Ave, Bristlecone Dr, Monticola Dr

Pinewood Community Pool (Pinecone Dr @ Sugar Pine Dr)

David Dr, Roswell Dr, Normandy Dr, Clogston Ave, Eastmark St

Pine Rd @ David Dr, Roswell Dr, Normandy Drive, Flagstone Ln, Eastmark St

Gillette Ave, Pearl St (và tất cả các đường giao nhau với Pearl St)

Pine Rd @ Pearl St

Lazy S Ln

John Carlson Rd @ Lazy S Ln

Winters Rd

Hwy 303 @ Winters Rd

John Carlson Rd @ Lazy S Ln

Forest Ridge Dr

John Carlson Rd @ Forest Ridge Dr

Woodmere Development/Treemont Neighborhood

McWilliams Rd @ Clover Blossom Ln

Quinault Dr

Arrowhead Dr @ Quinault Dr

Sunset Ave (ở phía bắc đường Arrowhead Dr)

Sunset Ave @ Arrowhead Dr

John Carlson Rd (east of Aegean Blvd) 73rd Ave, 72nd Ave, Trica Ave

Aegean Blvd @ John Carlson Rd, 73rd Ave, 72nd Ave

Canoe Trail, University Point Cir

Illahee Road @ Canoe Trail, University Point Cir

Steele Creek Dr

Old Military Road @ Steele Creek Dr

Brownsville Hwy (ở phía bắc đường Madison Rd)

Brownsville Hwy @ Madison Rd

Paulson Rd

Central Valley Rd @ Paulson Rd

Brownsville Hwy @ Daily Quik Stop (ở phía nam đường Ogle Rd)

Ogle Rd

Brownsville Hwy @ Madison Rd

Brownsville Hwy @ Daily Quik Stop (ở phía nam đường Ogle Rd)


Bangor

Các Đường Không Có Dịch Vụ Xe Buýt

Các Trạm Dừng của Dịch Vụ Xe Buýt Hạn Chế

Sam Houston Dr

Thresher Ave @ Sam Houston Dr

Michigan Dr (và tất cả các đường giao nhau với Michigan Dr)

Thresher Ave @ Michigan Dr

Capelin Dr

Thresher Ave @ Capelin Dr

Grayback Cir (và tất cả các đường giao nhau với Grayback Cir)

Thresher Ave @ Grayback Cir

Albacore Cir

Scorpion Ave @ Albacore Cir (cả hai lối vào)

Bonefish Cir

Scorpion Ave @ Bonefish Cir (cả hai lối vào)

Tullibee Cir

Scorpion Ave @ Tullibee Cir (cả hai lối vào)

Perch Cir, Pickerel Cir

Trigger Ave @ Perch Cir